Kur ieškau?

1. Informacijos paieška

Norėdami surasti informaciją pasirinkta tema turite apsvarstyti, kokius paieškos žingsnius atliksite, kaip ir kur ieškosite. Galite vadovautis informacijos paieškos strategija, kurioje aiškiai išdėstyti paieškos etapai. Strategijų gali būti įvairių, o pati informacijos paieška yra dinamiškas procesas – paieška gali kisti eigoje. Strategija jums padės nuosekliai vykdyti informacijos paiešką. 

Žemiau pateikiame klasikinę informacijos paieškos strategiją:


Informacijos paiešką galima atlikti įvairiuose šaltiniuose ir naudojantis skirtingais įrankiais. Tyrėjas turėtų apsispręsti, kokiais įrankiais naudotis ir kaip juose atlikti informacijos paiešką. Šiame modulyje apžvelgsime dažniausiai naudojamus ir patogiausius įrankius:

bibliotekų katalogai arba virtualios bibliotekos;

duomenų bazės;

atvirosios prieigos šaltiniai;

informacijos paieškos sistemos.

Kokią informaciją galite rasti šiuose šaltiniuose?

Bibliotekų katalogai arba virtualios bibliotekos Duomenų bazės Atvirosios prieigos šaltiniai Mokslinės informacijos
paieškos sistemos (
Google Mokslinčius)
Knygas El. knygas Knygas El. knygas
Žurnalus ir laikraščius El. žurnalus El. žurnalus Valdžios dokumentus
Straipsnius Straipsnius Straipsnius Periodiką
El, knygas Vaizdo medžiagą Konferencijų medžiagą Vaizdo ir garso medžiagą
Žemėlapius, atlasus
Garso medžiagą Mokymosi išteklius Straipsnius
Universiteto studentų baigiamuosius darbus Statistiką Vaizdo ir garso medžiagą Įvairių organizacijų tinklalapius
Grafikos kūrinius ir t.t. Konferencijų medžiagą ir t.t. Tinklaraščius ir t.t.

SVARBU: Ieškodami informacijos naudokitės bent keliais paieškos įrankiais bei atidžiai rinkitės ir vertinkite šaltinius.