Socialinių medijų etika

1. Socialinių medijų turinys

Įstatymai, numatantys, kokia informacija neskelbtina, ribojama ar draudžiama skelbti žiniasklaidoje, galioja ir socialinių medijų turiniui. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 13-17 straipsniai numato, kuriuos asmens, visuomenės ir valstybės interesus saugo įstatymas:

  • asmens teisių, garbės ir orumo apsauga;
  • privataus gyvenimo apsauga;
  • nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas;
  • nepilnamečių apsauga.

Įstatymo 19 straipsnis apibrėžia neskelbtiną informaciją:

1. Visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti informaciją, kurioje:

1) raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

2) skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

3) skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;

4) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

5) propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

2. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.

3. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją.


O jeigu turinys nepažeidžia jokių įstatymų ar teisės aktų? Ar tai reiškia, kad jį be didesnių svarstymų verta publikuoti?

Visas mūsų socialiniuose tinkluose paliktas žinutes galima traktuoti kaip viešai paskelbtą informaciją. Tokia informacija formuoja mūsų įvaizdį, skaitmeninę tapatybę. Šią informaciją dėl socialinių tinklų prieinamumo nesudėtinga rasti, kopijuoti, įamžinti, perduoti. Net jeigu žinutę ištrynėte, tai nereiškia, kad kažkas prieš jums tai padarant neišsaugojo žinutės kitu formatu.

Socialiniai tinklai nekontroliuoja viso mūsų kuriamo turinio, o reaguoja tik gaudami pranešimą apie pastebėtą netinkamą turinį internete. Tačiau tokio pobūdžio turinys gali per keletą minučių išplisti socialinėse medijose, ir Facebook pašalinus tokį turinį, sukurtos kopijos gali būti išsaugotos kitose platformose ar laikmenose. Todėl geriausias būdas yra neplatinti, nesiųsti ir nekelti jokios asmeninės informacijos ar medžiagos.

Ar publikuodami turinį arba siųsdami žinutę permąstote visus tai  galinčius matyti žmones? 
Ar jaučiate atsakomybę dėl viešoje erdvėje skelbiamo turinio prieš tuos, kas ją matys ar skaitys – draugai, tėvai, mokytojai, potencialūs darbdaviai, dėstytojai?
Ar jūsų skelbiamas turinys nėra įžeidžiantis ar žeminantis kitus asmenis?