Kaip suprasti medijas

4. Medijų aspektai

  Medijos yra konstruktai. Medijos sukurtos žmonių, kurie sąmoningai ar nesąmoningai nusprendžia, ką į jas įtraukti, ką palikti ir kaip pristatyti tai, kas paliekama. Sprendimai priimami remiantis kūrėjų požiūriu, nuomone, šališkumu bei juos supančiomis medijomis. Dėl to medijos nėra ir negali būti tikro pasaulio atspindys. Netgi objektyviausias dokumentinių filmų kūrėjas pasirenka, kurią iš visos filmuotos vaizdo medžiagos naudoti, o kurios ne. Tačiau medijos dažnai suvokiamos kaip atspindys to, kas tikra.

Klausimai:
Kas sukūrė šį medijų kūrinį?
Koks jo tikslas?
Kokios kūrėjo pažiūros ir požiūris į pasaulį atsispindi kūrinyje?

 

Auditorija derasi dėl turinio. Tai reiškia, kad medijų kūrinys nėra sukurtas tik autoriaus. Iš tiesų tai bendradarbiavimo rezultatas tarp jo ir auditorijos. Tai reiškia, kad skirtingos auditorijos gali tą patį kūrinį suprasti skirtingai. Medijų raštingumas padeda suprasti, kaip veikiami individualių faktorių – tokių kaip amžius, lytis, rasė, socialinis statusas – interpretuojame medijas.

Klausimai:
Kodėl skirtingi žmonės medijų kūrinius supranta skirtingai?
Kaip jaučiatės, kai medijose vaizduojami žmonės yra tokie patys kaip jūs arba visiškai skirtingi?

 

Medijos turi komercinių tikslų. Didžioji dalis medijų produktų priklauso verslo organizacijoms, kurių tikslas gauti pelną. Netgi tais atvejais, kai medijų turinys yra nemokamas, pavyzdžiui, medžiaga Youtube ar Facebook įrašai, platinant šį turinį siekiama pelno.

Klausimai:
Kokie šios medijos komerciniai tikslai? Kitaip tariant, kaip iš to uždirbami pinigai?
Kaip tai veikia turinį, jo pateikimą?
Jei komercinių tikslų nėra, koks tada jų tikslas? Gal įtikinti kokia nors idėja ar požiūriu?
Kaip tas tikslas veikia turinį? Kaip jis pateikiamas?

 

Medijos turi politinių ir socialinių tikslų. Medijos perduoda ideologines žinutes apie vertybes, galią, autoritetus, daro didelę įtaką politikai ir socialiniams reiškiniams. Televizijos žinių ir reklamos sukurtas politiko įvaizdis gali lemti pasirinkimus renkant šalies vadovą. Dažnai nuo žiniasklaidos priemonių priklauso, kiek ir kokiai socialinei problemai skiriama dėmesio. Auditorijos požiūris į tam tikras grupes formuojamas jas dažnai ir iš tam tikro požiūrio taško vaizduojant medijose.

Klausimai:
Kurie asmenys pristatomi teigiamai? Kurie neigiamai? Kodėl?
Kokie asmenys ar socialiniai aspektai ignoruojami? Kodėl?
Kaip tai veikia auditoriją?

 

Kiekviena medija turi unikalią formą. Medijų turinys iš dalies priklauso nuo jos formos. Žinutė vienaip perduodama televizijos laidoje, kitaip – kompiuteriniame žaidime, knygoje, laikraštyje, Facebook įraše.

Klausimai:
Kokias technikos naudojamos, kad medijos kūrinys patrauktų dėmesį, perduotų žinutę? Įtaigus tekstas, liūdna muzika?
Kaip manipuliuojama vaizdu? Apšvietimas, makiažas, vaizdo efektai?
Kokio ir kaip atrodančio turinio tikimasi iš skirtingų žanrų? Televizijos, reklamų, muzikinių vaizdo klipų?

Parengta pagal Media Literacy Fundamentals | MediaSmarts. 2018