Propaganda

1. Kas yra propaganda?Propaganda apibrėžiama kaip filosofijos, mokslo, religijos ir kt. teorijų, idėjų tyčinis ir nuoseklus skleidimas, siekiant jomis ugdyti, veikti žmonių pažiūras, nuotaikas, manipuliuoti, skatinti tam tikrus veiksmus, kurie prisidėtų prie propagandininko siekiamų tikslų. Propaganda siekiama paveikti tikslinės grupės emocijas ir nuomonę.
Lietuvai propagandos reiškinys yra svarbus, nes Rusija aktyviai vykdo prieš Lietuvą nukreiptą informacinę ir ideologinę politiką. Pasak 2017 m.  grėsmių saugumui ataskaitos, Rusijos informacinę politiką Lietuvoje vykdo jos finansuojami interneto portalai sputniknews.lt ir baltnews.lt, troliai ir botai, kurie siekia plėsti Rusijos įtaką Lietuvos informacinėje erdvėje, skleisti antivakarietiškas nuotaikas, formuoti Kremliui palankią viešąją nuomonę.

Rusijos propagandos ideologija

Tėvynainių teisių gynimas

Rusija krikščioniškų vertybių ir tikrosios Europos civilizacijos saugotoja

Rusiškojo pasaulio vizija

Daugiapolio pasaulio siekimas


Baltijos šalių reprezentavimas Rusijos propagandoje:

Nepavykusios

Prijaučiančios Vakarams

Pažeidžiančios žmogaus teises

Priešiškos, fašistinės